Byggemodning af 5 byggegrunde i Sørup

Fjernvarmerenovering & konvetering - Løgstør

Hjarbæk - rydnings og jordarbejde samt asfalteret sti

Løgstør - Ny Omfartsvej

Birkelse - Separatkloakering

Østerbølle - Etablering af kloaksystem og regnvandsmagasin

Kontakt

HMN Entreprenøren A/S
Telefon: 96 66 88 00
E-mail: info@hmn-as.dk

Himmerlandsvej 16B
9670 Løgstør