Østerbølle - Etablering af kloaksystem og regnvandsmagasin

Arbejdet omfatter etablering af separat kloaksystem, udførelse af regnvandsmagasin og afskærende ledning fra denne. Sætning af pumpestation i samarbejde med bygherre og etablering af afskærende trykledning fra denne. Arbejdet omfatter endvidere en renovering af vej og fortovsarealer i Østerbølle by.

Kloakering:

 • Etablering af hovedledninger og brønde
 • Etablering af spildevandstrykledning
 • Kloakrør i pvc ø160 mm.
 • Regnvandsrør i beton ø800 mm.

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Udgravning samt sætning af ny pumpestation
 • Udgravning af 1500 m³ regnvandsbassin
 • Etablering af stikledninger, vejbrønde samt skelbrønde
 • Terrænregulering omkring regnvandsbassin

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje.
 • Brolægning: kantsten langs kørebane.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.
 • Vejafvandingsanlæg

Kontakt

HMN Entreprenøren A/S
Telefon: 96 66 88 00
E-mail: info@hmn-as.dk

Himmerlandsvej 16B
9670 Løgstør