Nørrekær Enges Modtageranlæg

Se information om grænseværdier for bortskaffelse af jord samt priser herfor i Infofolderen her

Grænseværdier for jord
Forureningskomponent Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 forhøjet
  (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS)
Kulbrinter (VKI)
C5-C10 <25 <25 <25
C10-C25 <25 <25 <250
C25-C35 <25 <300 <500
C6-C35 <100 <300 <500
PAH
PAH TOTAL <4 <40 <50
Benz(a)pyren <0,3 <3 <6
Dibenz(a)antracen <0,3 <3 <6
Metaller
Arsen <20 <20 <20
Cadmium <0,5 <5 <5
Chrom (Cr total) <500 <1000 <1000
Kobber <500 <1000 <1000
Kviksølv <1 <3 <3
Bly <40 <400 <400
Zink <500 <1000 <1000

Kontakt

HMN Entreprenøren A/S
Telefon: 96 66 88 00
E-mail: info@hmn-as.dk

Himmerlandsvej 16B
9670 Løgstør

kloakmestrenes kvalitetskontrol byggeriets-kvalitetskontrol Autoriseret kloakmester    Vi støtter Danske hospitals klovne
Knæk Cancer 2017