Anlægsarbejde

Hos HMN Entreprenøren udfører vores dygtige faglærte medarbejdere brolægning og anlægsarbejde i tilknytning til vores mange projekter. Vi har stor erfaring med de fleste aspekter inden for anlægsarbejde, og vi løser opgaver for både forsyningsselskaber, erhvervs- og privatkunder. Vi varetager bl.a. store kloakprojekter, gravearbejde i forbindelse med udbygning af vand- og fjernvarmenet, byggemodninger, anlæg af veje, pladser, stier og anlæg klargjort til beplantning.

Anlægsarbejde med egen landmåler

Vores erfaring med anlægsarbejde ved erhvervs- og boligbyggerier er mangeårig. Vi råder over egne erfarne landmålere, der med høj præcision leverer grundlaget for vores anlægsarbejde ved hjælp af GPS og totalstationer. Du får således en samarbejdspartner, der har alle kompetencer inden for anlægsarbejde in-house. Det er en stor fordel for dig som kunde, idet vi mestrer alle discipliner inden for anlægsarbejde, og du behøver blot at samarbejde og kommunikere med én leverandør i forbindelse med dit projekt. Anlægsarbejde ved erhvervsbyggeri omfatter typisk anlægning af torve, boligområder, indgangspartier, parkeringspladser, idrætsanlæg etc. Ved alle typer af anlægsarbejde har vi hos HMN Entreprenøren mulighed for at trække på den nyeste teknologi samt en veludrustet maskinpark til løsning af enhver opgave indenfor segmentet.

Vi råder bl.a. over seks store gravemaskiner fra 25-35 t, ni gravemaskiner fra 8-20 t, 15 minigravere fra 0.9-8 t, fire rendegravere, en dozer, fem gummigeder på 14-18 t, otte gummigeder på 3-8 t, tre dumpere, syv traktorer med entreprenørvogne, en sandvogn, fire lastbiler, tre kærrer, blokvogn, anhænger og containere.

Lastbilkørsel

Hos HMN Entreprenøren råder vi over fire lastbiler, som i det daglige assisterer os, når vi løser mange forskellige opgaver internt som eksternt i virksomheden. Internt anvender vi bl.a. lastbilerne til fragt af diverse materialer til vores forskellige projekter, flytning af maskiner fra sag til sag, flytning af skurvogne, materialecontainere, dieseltanke, gravekasser og meget andet. Vi råder over eget boreudstyr til mange forskellige opgaver, f.eks. boring i forbindelse med nedsætning af jernsøjler til spunsvægge, borede fundamenter og pejlerør og brønde. Vi råder over tre- og fireakslede lastbiler med hejs og kraner på henholdsvis 25 og 32 t/m, to entreprenørlastbiler (fire-akslede) med tre-akslet kærre, blokvogn og anhængere, som er yderst velegnede til kørsel med dozer, gravemaskiner og andet materiel.

De opgaver, som vi varetager internt med lastbilkørsel, løser og tilbyder vi også eksternt. Vi udfører bl.a. et stort antal containertømninger for private og erhvervskunder dagligt. Har du brug for at leje en container ved for eksempel ombygning eller nedbrydning, kan vi også hjælpe dig. Vi tilbyder desuden bortkørsel og deponi af alle former af materialer. Du kan også bestille materialer som sand, stabilgrus, skærver og harpet muld i små og større mængder hos os. Vores fire lastbiler indgår desuden i vintertjeneste for Vejdirektoratet og Vesthimmerlands Kommune med glatførebekæmpelse af A-ruter og snerydning.

Holdbart og smukt anlægsarbejde

Når vi udfører anlægsarbejde, ligger vi inde med en lang række relaterede kompetencer. Er der f.eks. kloakeringsmæssige udfordringer på området, har vi hos HMN Entreprenøren de rette kompetencer og det nyeste udstyr til at løse opgaven. Kræver opgaven f.eks. dræn og kloaksystem, varetager vi gerne dette arbejde. Det er afgørende for anlægsarbejdet, at fundamentet er stabilt. Derfor er korrekt behandling af jordområdet meget vigtig, således at belægningen bliver solid, holdbar og æstetisk attraktiv. Vi tilbyder at udføre vores mange kompetencer inden for anlægsarbejde som total-, hoved-, stor- eller fagentreprenør – det er ganske op til dig som kunde. Har du spørgsmål til vores entrepriseformer eller vores kompetencer i forbindelse med anlægsarbejde, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt

HMN Entreprenøren A/S
Telefon: 96 66 88 00
E-mail: info@hmn-as.dk

Himmerlandsvej 16B
9670 Løgstør

kloakmestrenes kvalitetskontrol byggeriets-kvalitetskontrol Autoriseret kloakmester    Vi støtter Danske hospitals klovne
Knæk Cancer 2017